Allmänna villkor och regler
Tävlingen arrangeras på unclebens.se.

Tävlingsarrangör är:

Mars Danmark A/S  
Ørestads Boulevard 67  
2300 Köpenhamn S  
Danmark  

All administration av teknik och sociala medier tillhandahålls av Patchwork Denmark:

Patchwork Denmark
Visbygade 16
2100 Østerbro
Danmark  

Eventuella frågor rörande denna kampanj kan skickas till: ida@patchworkgroup.com.

Om kampanjen:
Delta i tävlingen om ett KVIK-kök till ett värde av 50000 kr genom att svara på en enkel fråga på vår webbplats.

Så här deltar du i tävlingen:
• Gå till unclebens.se.
• Tävlingen pågår mellan den 21 augusti 2017 och den 17 september 2017.
• Du måste vara minst 18 år för att delta i tävlingen.
• Endast personer som är bosatta i Sverige kan delta i tävlingen.

Utlottning av vinnare:
• Vinnaren är den som ger den bästa motiveringen till varför han eller hon bör vinna. En jury bestående av arrangörerna utser vinnaren.
• Vinderen kontaktes direkte via den email, der opgives, når der deltages i konkurrencen.
• Ved kontakt skal vinderen svare inden for 24 timer ellers udtrækkes ny vinder.

Vinster:
• Vinsten består av ett presentkort till ett KVIK-kök till ett värde av 50000 kr. Det utses en vinnare.
• Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Arrangörerna är inte förpliktade att offentliggöra bakgrunden för val av vinnare eller andra detaljer om vinnaren, bland annat vinnarens namn. 

Användning av personuppgifter:
• Genom att delta i tävlingen samtycker du till att ditt namn och övriga nödvändiga kontaktuppgifter registreras. 
• De uppgifter som du lämnar i samband med kampanjen kommer endast att vara tillgängliga för Mars Danmark som tävlingsarrangör och för Patchwork Danmark som teknisk leverantör av tävlingen. 
• Alla personliga uppgifter som överförs vid deltagandet lagras under säkra förhållanden. 

Övrigt:
• Mars Danmark och Patchwork Danmark ansvarar inte för eventuella tryckfel. 
• Facebook är inte inblandad i tävlingen, varken som administratör, sponsor eller något annat. 
• Mars Danmark och Patchwork Danmark förbehåller sig rätten att när som helst 
ändra villkor och teknik för aktuell tävling. 
• Mars Danmark kan utan begränsning använda allt material från den här tävlingen för UNCLE BEN'S® eller andra Mars-relaterade produkter utan att informera, be om tillåtelse eller ersätta deltagaren. 
• Mars Danmark och Patchwork Danmark kan inte garantera personligt skydd av privatliv angående uppladdat material från tredje part och frånsäger sig ansvaret för material som 
laddas upp av deltagarna. 

Lycka till!